2515-020 (10unidades)

50,94 € 50.94 EUR
Rótulas 1.5 x 2.0mm

CI40-040

11,03 € 11.03 EUR
Cilindro sujeción agujas 4.0mm

CI25-030

11,03 € 11.03 EUR
Cilindro sujeción agujas 2.5-3.0mm

CI15-020

11,03 € 11.03 EUR
Cilindros sujeción agujas 1.5-2.0mm

2530-040 (10 unidades)

46,31 € 46.31 EUR
Rótulas 3.0 x 4.0mm

2525-040D (10 unidades)

50,94 € 50.94 EUR
Rótulas 2.5x4.0mm doble barra conectora

2525-040 (10 unidades)

46,31 € 46.31 EUR
Rótulas 2.5 x 4.0mm

2520-040D (10 unidades)

50,94 € 50.94 EUR
Róulas 2.0 x 4.0mm doble barra conectora

2520-040 (10 unidades)

50,94 € 50.94 EUR
Rótulas 2.0 x 4.0mm

2512-015 (10 unidades)

50,94 € 50.94 EUR
Rótulas 1.2 x 1.5 mm